Opći uvjet

Članak 1.

Ovi Opći uvjeti korištenja reguliraju prava i obveze 108 P.R. d.o.o., te naručitelja koji sa 108 P.R. d.o.o. sklapa ugovor o pružanju usluga održavanja nekretnina u kojem ugovoru naručitelj izjavljuje da se slaže sa ovim Općim uvjetima poslovanja i da im pristupa potpisivanjem ugovora o pružanju usluga održavanja nekretnine sa 108 P.R. d.o.o.
Posebni ugovori sklopljeni u pisanom obliku između 108 P.R. d.o.o. i naručitelja i odredbe tih ugovora koje se razlikuju od ovih Općih uvjeta imaju prednost nad ovim Općim uvjetima poslovanja, za slučaj da se odredbe takvih posebnih ugovora razlikuju od odredaba ovih Općih uvjeta.

 

 

Pretpostavke za sklapanje ugovora o pružanju usluga održavanja neketnina i pristupanja ovim Općim uvjetima poslovanja

Članak 2.

Pretpostavka da bi 108 P.R. d.o.o. sklopio sa naručiteljem usluge ugovor o uslugama održavanja nekretnine jeste da je naručitelj vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine za koju sklapa ugovor o održavanju usluga održavanja, te se naručitelj na zahtjev 108 P.R. d.o.o. obvezuje predočiti istome dokaz o vlasništvu ili zakonitom posjedu nekretnine u odnosu na koju se sklapa ugovor.
Naručitelj je u obvezi osigurati nekretninu od uobičajenih rizika (poplave, požara, provale i slično.) te se obvezuje predati 108 P.R. d.o.o. presliku važeće police osiguranja prilikom sklapanja ugovora o pružanju usluga održavanja.
Naručitelj se obvezuje osigurati da nekretnina u odnosu na koju se sklapa ugovor bude osigurana od rizika iz prethodnog stavka ovog članka za čitavo vrijeme trajanja ugovora sa 108 P.R. d.o.o.
Za slučaj da je ugovoreno da 108 P.R. d.o.o. osigura nekretninu za naručitelja, te za njega prijavljuje štetu, naručitelj je dužan 108 P.R. d.o.o. za to dati sve potrebne isprave, te ovlasti i punomoći.

 

Trajanje ugovora i prestanak ugovora

Članak 3.

Ugovor o pružanju usluga o redovitom mjesečnom održavanju nekretnine sklapa se na neodređeno vrijeme uz otkazni rok od 30 dana.
Minimalno trajanje ugovora je 6 mjeseci, te ga naručitelj nema pravo otkazati prije isteka tog roka.
Za slučaj da dođe do raskida ugovora ili ugovor prestane na drugi način unutar 6 mjeseci od njegova sklapanja krivnjom naručitelja, naručitelj je u obvezi platiti 108 P.R. d.o.o. naknadu do isteka šestomjesečnog razdoblja.
Nakon isteka roka od 6 mjeseci ugovor imaju pravo otkazati obje ugovorne strane bez potrebe navođenja razloga za otkaz, te se ugovor otkazuje u pisanom obliku preporučenom poštom ili putem e-maila na adrese navedene u članku 8. ovih Općih uvjeta poslovanja.

 

 

Cijene usluga

Članak 4.

Naručitelj je dužan plaćanje usluga 108 P.R. d.o.o. vršiti unaprijed na jedan od 4 sljedeća načina:

 • Jednom godišnje
 • Dva puta godišnje
 • Tri puta godišnje
 • Mjesečno

Cijene usluga ovise o odabiru paketa održavanja .
Cijene za posebne (individualne usluge) 108 P.R. d.o.o. iskazuje u posebnoj pisanoj punudi (ponude nisu obvezujuće), te se određuju u ugovoru koji 108 P.R. d.o.o. sklapa sa naručiteljem.
U slučaju izvanrednih situacija (poplave, požari sl.) svaki izlazak se naplaćuje sa 250 hrk neovisno o ugovorenom paketu održavanja.
Sve cijene navedene u ovim općim uvjetima poslovanja su bez PDV-a

 

Posljedica neplaćanja usluga u ugovorenom roku

Članak 5.

Ukoliko naručitelj zakasni sa plaćanjem usluge dulje od 8 dana ugovor između 108 P.R. d.o.o. i naručitelja raskida se po samom zakonu.

 

Stupanje na snagu ugovora o pružanju usluga održavanja nekretnine

Članak 6.

Ugovor o pružanju usluga održavanja nekretnine čiji su sastavni dio ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu kada ga obje ugovorne strane potpišu nakon pregleda nekretnine od strane 108 P.R. d.o.o. i sastavljanja, te potpisivanja zapisnika o stanju nekretnine koji zapisnik čini sastavni dio ugovora.

 

Odgovornost 108PR d.o.o.

Članak 7.

108 P.R. d.o.o. je u pružanju usluga održavanja nekretnine u skladu sa ugovorom i ovim Općim uvjetima poslovanja dužan postupati savjesno sa pažnjom dobrog domaćina.
108 P.R. d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nestanka iili krađe stvari na ili u nekretnini u odnosu na koju se sklapa ugovor o pružanju usluga održavanja.

 

Adresa za primanje i slanje obavijesti

Članak 8.

Poštanska adresa na kojoj se 108 P.R. d.o.o. obvezuje primati pošiljke je adresa sjedišta Breg Ivanovci 33,52220 Labin , a e – mail adresa na koju se108PR d.o.o. obvezuje primati i sa koje se naručitelju obvezuje slati e-mail poruke je info108PR@gmail.com 108 P.R. d.o.o. se obvezuje obavijesti putem e-mail poruke, te poštom slati na poštansku i e-mail adresu naručitelja koju naručitelj navede u ugovoru sa 108 P.R. d.o.o. , te se obvezuje primati upute sa te e-mail adrese naručitelja.
Naručitelj se obvezuje zaštititi svoju e-mail adresu od neovlaštenog pristupa trećih osoba, te sam odgovara i snosi rizik za slučaj da treća osoba zloupotrijebi njegovu e-mail adresu.

 

Obveze i usluge 108 P.R. d.o.o.
Članak 9.

Bez obzira kakve usluge naručitelj koristi 108 P.R. d.o.o. se obvezuje se putem e-maila navedenog u članku 8. ovih Općih uvjeta poslovanja naručitelja redovito izvještavati o stanju nekretnine, a na sva pitanja o nekretnini u roku 48 sati izvjestiti klijenta.
Sve poslove za naručitelja 108 P.R. d.o.o. odrađuje sa garancijom.

Usluge održavanja nekretnine su podijeljene u LORD, PRINCE I ROYAL MONARCH paket, a prema željama i potrebama naručitelja je moguće paket dodatno personalizirati.
Paket PRINCE
108 P.R. d.o.o. osigurava da se nekretnina redovito obilazi i provjerava radi eventualne štete ili nastanka nekog drugog problema.
1. Obilazak nekretnine jednom mjesečno ,te po potrebi izvanredno nakon vremenskih nepogoda.
2. Nakon svakog obilaska podnosimo izvješće pute E-maila s fotografijom ili video zapisom
3. Prikupljanje pošte, računa i drugih obavijesti te prosljeđivanje istih.
4. Prozračivanje objekta i zalijevanje cvijeća ako ga ima.
5. Pregled instalacija (voda, struja, plin) te očitovanje istih.
6. Osiguravanje nekretnine i prijava štete ako je ima osiguravajućem društvu.
7. Čuvanje ključa u trezoru te mogućnosti proslijeđivanja istih uz odobrenje vlasnika.
8. Obavljanje manjih popravaka nastalih pod utjecajem nepredvidivih okolnosti te vršenje manjih radova važnih za održavanje nekretnine.
9. Prilikom dolaska uključivanje bojlera, grijanja ili hlađenja.
10. Provjera da nije došlo do provale, najezde insekata i ostalih nepredvidivih događaja.
11. Održavanje vrta (šišanje živice, čišćenje lišća, košenje trave)
12. Čišćenje nekretnine i okućnice prije Vašeg dolaska (dva puta godišnje).

Stan ili app do 50m2 / 7kn m2
Stan ili app od 50 – 80m2 / 6kn m2
Stan ili app od 80m2 / 5,5kn m2
Kuća ili villa do 100m2 / 6,5kn m2
Kuće ili villa od 100 – 150m2 / 6kn m2
Kuća ili villa od 150m2 / 5kn m2

Cijene su bez PDV-a

 

Paket LORD
1. Obilazak i inspekcija nekretnine dva puta mjesečno ,te po potrebi izvanredno nakon vremenskih nepogoda.
2. Nakon svakog obilaska podnosimo izvješće pute e-maila s fotografijom ili video zapisom
3. Prikupljanje pošte, računa i drugih obavijesti te prosljeđivanje ili plaćanje istih zavisno o dogovoru.
4. Prozračivanje objekta i zalijevanje cvijeća ako ga ima.
5. Pregled instalacija (voda, struja, plin) te očitovanje istih.
6. Osiguravanje nekretnine i prijava štete ako je ima osiguravajućem društvu.
7. Čuvanje ključa u trezoru te mogućnosti proslijeđivanja istih uz odobrenje vlasnika.
8. Obavljanje manjih popravaka nastalih pod utjecajem nepredvidivih okolnosti te vršenje manjih radova važnih za održavanje nekretnine.
9. Prilikom dolaska uključivanje bojlera, grijanja ili hlađenja.
10.Provjera da nije došlo do provale, najezde insekata i ostalih nepredvidivih događaja.
11.Održavanje vrta (šišanje živice, čišćenje lišća, košenje trave)
12.Čišćenje nekretnine i okućnice prije Vašeg dolaska (dva puta godišnje).

Stan ili app do 50m2 / 8kn m2
Stan ili app od 50 – 80m2 / 7kn m2
Stan ili app od 80m2 / 6kn
Kuća ili villa do 100m2 / 8kn m2
Kuće ili villa od 100 – 150m2 / 7kn m2
Kuća ili villa od 150m2 / 6kn m2

Cijene su bez PDV-a

Paket ROYAL MONARCH
1. Obilazak i inspekcija nekretnine tri puta mjesečno
2. Nakon svakog obilaska podnosimo dokumentirano izvješće putem e-maila ili video zapisom.
3. Prikupljanje pošte, računa i drugih obavijesti te prosljeđivanje ili plaćanje istih zavisno o dogovoru.
4. Prozračivanje objekta i zalijevanje cvijeća ako ga ima.
5. Pregled instalacija (voda, struja, plin) i očitovanje istih.
6. Osiguravanje nekretnine i prijava štete ako je ima osiguravajućem društvu.
7. Čuvanje ključa u tezoru te izdavanje istog trećim licima uz odobrenje vlasnika
8. Obavljanje manjih popravaka nastalih pod utjecajem nepredvidivih okolnosti te vršenje manjih radova važnih za održavanje nekretnine
9. Prilikom dolaska uključivanje bojlera, grijanja ili hlađenja.
10. Provjera da nije došlo do provale, najezde insekata i ostalih nepredvidivih događaja.
11. Održavanje vrta (šišanje živice, čišćenje lišća, košenje trave)
12. Čišćenje nekretnine i okućnice prije Vašeg dolaska (4 puta godišnje).
13. Redovna kontrola klimatizacijskih ,solarnih I sl.uređaja
14. Paket iznenađenja dobrodošlice za vlasnike (4 puta godišnje)
15. 24/7/365 asistencija za hitne slučajeve

Stan ili app do 50m2 / 11kn m2
Stan ili app od 50 – 80m2 / 12kn m2
Stan ili app od 80m2 / 13kn
Kuća ili villa do 100m2 / 15kn m2
Kuće ili villa od 100 – 150m2 / 20kn m2
Kuća ili villa od 150m2 / 25kn m2

Cijene su bez PDV-a
Dodatne usluge:

 • Obilazak nekretnine po Vašem zahtjevu
 • Razne administrativne usluge
 • Sitni popravci
 • Generalno čišćenje stana ili kuće
 • Održavanje bazena
 • Uređenje I održavanje okućnice
 • Ostale usluge na upit

 

Izmjene ovih Općih uvjeta
Članak 10.

108 P.R. d.o.o. ima pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ažurirati ove Opće uvjete uz prethodnu najavu u razumnom roku. O izmjenama i dopunama naručitelj će biti obaviješten u pisanom obliku, putem e-maila ili poštom .
Ukoliko se naručitelj ne slaže sa izmjenama i dopunama ili promjenama, obvezan je podnijeti pisani prigovor u roku od 8 dana od primitka obavijesti. Ukoliko naručitelj ne prigovori izmjenama u tom roku, smatrat će se da sa njima slaže, te će izmjene stupiti na snagu kao što je navedeno u obavijesti.
Ako su izmjene i dopune nužne prema zakonu 108PR d.o.o. neće biti dužan prethodno obavijestiti naručitelja i pravo na prigovor se neće primjenjivati.

 

Rješavanje sporova
Članak 11.

108 P.R. d.o.o. i naručitelj će sve eventualne sporove nastojati riješiti na miran način, a u slučaju da to nije moguće ugovara se nadležnost Općinskog suda u Labinu, odnosno za slučaj stvarne nadležnosti Trgovačkog suda, ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Pazinu.
U Labinu, dana 20. ožujka 2017. godine